Obținerea permisului de ședere


Prezentare generală


Permisul de ședere este documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condițiile legii, străinului căruia i se prelungește dreptul de ședere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de ședere pe termen lung, după caz.

Este important de menționat că permisul de ședere se eliberează străinului în funcție de scopul pentru care s-a eliberat viza de ședere.

Pentru obținerea permisului de ședere, în prealabil, este necesară efectuarea unei programări online pe site-ul Oficiului Român pentru Imigrări. Odată cu programarea online, este necesară și încărcarea documentelor justificative. După analizarea actelor depuse online, Oficiul Român pentru Imigrări va stabili data și ora la care solicitantul permisului de ședere, personal sau prin reprezentant, se va prezenta fizic la sediul Oficiului Român pentru Imigrări pentru depunerea dosarului în vederea eliberării permisului de ședere.

Cabinetul nostru, prin avocații colaboratori, oferă servicii juridice de reprezentare și asistare a persoanelor care solicită eliberarea permisului de ședere.