DOMENII DE EXPERTIZĂ

Drepturile Străinilor


Prezentare generală


Prima întrebare pe care și-o pune o persoană de cetățenie străină care intră pe teritoriul României este ce drepturi are. Prima lege care vine în sprijinul acestora este chiar legea fundamentală, anume Constituția României care la art. 18 prevede că „Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi.”

Dreptul de intrare pe teritoriul României, dreptul la muncă, dreptul de ședere pe teritoriul României, obținerea documentelor de rezidență, precum și alte drepturi de care se bucură cetățenii străini intră sub incidența O.U.G 194/2002 privind regimul străinilor în România, precum și sub incidența Hotărârii de Guvern 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.

Intrarea străinilor non-UE pe teritoriul României este condiționată de îndeplinirea anumitor condiții printre care se numără deținerea unui document valabil de trecere a frontierei de stat, posedă o viză de ședere emisă cu un scop determinat, prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor pe teritoriul României, nu prezintă un pericol pentru apărarea și siguranța națională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

Cândea Law Office


Cabinetul nostru, prin avocații colaboratori ai cabinetului, oferă, atât servicii juridice pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul țării, cât și servicii juridice pentru obținerea permiselor de ședere necesare pentru muncă, studii, activități comerciale sau alte activități.