DOMENII DE EXPERTIZĂ

Dreptul Muncii

DESCOPERĂ

Prezentare 
generală

Dreptul muncii reprezintă o ramură a dreptului civil, un ansamblu de norme juridice având ca obiect relațiile sociale de muncă, aplicându-se între salariați, angajatori și instituțiile publice. Dreptul muncii nu se referă doar la relațiile de muncă propriu-zise, ci conține elemente și despre formarea profesională, dialogul social, securitatea și sănătatea în muncă, jurisdicția muncii. Prin noțiunea de angajator conform art. 14 alin. (1) din Codul Muncii se înțelege „persoana fizică sau juridică ce poate potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe baza de contract individual de muncă”

Legea dialogului social nr. 62/2011 definește angajatul ca fiind o persoană fizică, parte dintr-un contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, care prestează munca pentru și sub autoritatea unui angajator, beneficiind în acest sens de drepturile prevăzute de lege, precum și de dispozițiile contractelor sau acordurilor colective de muncă.

Noțiunea de relații de muncă are o sferă foarte largă, cuprinzând totalitatea relațiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forței de muncă la mijloacele de producție, și nu doar pe cele izvorâte din contractele de muncă.

Pentru informații suplimentare privind orice chestiune legată de raporturile de muncă, respectiv încheierea, modificarea, încetarea raporturilor, plata drepturilor salariale, concediere nelegală sau netemeinică, angajarea răspunderii angajatului sau angajatorului, accidente de muncă regăsiți în secțiunea dedicată acestora mai multe informații.

Pentru informații suplimentare referitoare la fiecare ramură a dreptului muncii vă rugăm accesați subcategoriile dedicate fiecărei ramuri a dreptului muncii. 

Date de contact

Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București
Nasta-Ana Purcaru - Avocat Baroul București
Designed with love by Beonline Agency
envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-right Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram