DOMENII DE EXPERTIZĂ

Drept Penal


Prezentare generală


Conform dispozițiilor Codului Penal, legea penală reglementează fapte care constituie infracțiuni, pedepsele aplicabile, măsurile educative și măsurile de siguranță la care poate fi obligată o persoana care a comis o faptă incriminată de legea penală. Ceea ce interesează este corelația dintre textul legal care incriminează o faptă și acțiunea săvârșită efectiv de acea persoană.

Pentru tragerea la răspundere penală este necesar ca acțiunea concretă să se suprapună cu fapta prevăzută de legea penală, însă există situații în care deși această acțiune sau inacțiune corespunde textului legal dar persoana ajunge să nu mai răspundă penal. Aceste cauze sunt expres și limitativ prevăzute de lege.

Cu titlu de exemplu arătăm că în cazul comiterii unei infracțiuni în legitimă apărare, starea de necesitate, intoxicație, caz fortuit persoana nu va răspunde penal deși a săvârșit practic o infracțiune. Acestea sunt denumite ca fiind cauze care înlătură răspunderea penală, pentru că ajung să nu mai fie considerate infracțiuni. Pe lângă acestea, mai există în Codul de Procedură Penală cauze care duc la stingerea procesului penal fără tragerea la răspundere a persoanei cercetate. Acestea pot consta în prescripția răspunderii penale, prescripția executării pedepsei, lipsa plângerii penale, retragerea plângerii, împăcare, încheierea unui acord de mediere și altele asemenea.

Cândea Law Office


In cadrul Cabinetului avem un departament dedicat domeniul dreptului penal, constituit din avocați specializați pe multiple tipuri de infracțiuni, pornind de la infracțiuni împotriva integrității fizice și până la dreptul penal al afacerilor. Mai ales, în acest domeniu vă recomandăm să apelați la specialiști întrucât efectele care se pot produce în lipsa unei asistențe juridice de specialitate pot fi devastatoare pe o perioadă lungă de timp, indiferent că discutăm de persoane vătămate sau de persoane cercetate pentru săvârșirea unei infracțiuni.