DOMENII DE EXPERTIZĂ

Drept Contravențional


Prezentare generală


Dreptul contravențional reprezintă o subramură a dreptului administrativ, deși a fost mult timp ignorată, atât de legiuitor, cât și de practicieni, în ultima perioadă a început să i se acorde din ce în ce mai multă atenție.

Importanța dreptului contravențional în realitatea socială actuală o putem desprinde din O.G 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, normă care la art. 1 prevede că „Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală.”

Prin urmare, putem spune că dreptul contravențional este un set de norme juridice care au ca scop protejarea unor valori sociale menite să facă posibilă existența unei societăți umane, moderne și civilizate.

Dreptul comun în materie contravențională este reprezentat de O.G 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor. Facem afirmația că O.G 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor reprezintă dreptul comun în materie contravențională, deoarece această normă juridică conține dispoziții legale care reglementează condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o faptă pentru a putea fi considerată contravenție, tipul de sancțiuni contravenționale, cazurile care înlătură răspunderea contravențională, condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească actul de constatare a contravenției, modalitatea de contestare a contravenției aplicate, chiar și dispoziții legale pe care trebuie să le îndeplinească actele normative prin care se stabilesc contravenții.

Cândea Law Office


Această normă juridică se completează cu alte norme juridice contravenționale cum este, spre exemplu O.UG. 194/2002 privind regimul străinilor în România, O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea 196/2018- privind asociațiile de proprietari, Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor în construcții etc.