DOMENII DE EXPERTIZĂ

Drept Comercial


Prezentare generală


Pentru a putea înțelege noțiunea de drept comercial este necesar ca înainte de toate să definim noțiunea de comerciant, anume acele persoane sau entități care pot desfășura fapte de comerț.

Noțiunea de comerciant, deși la primul contact cu această noțiune avem tendința de a privii doar în direcția persoanelor fizice sau juridice care se ocupă cu vânzarea de produse, în fapt are un înțeles mult mai larg, în unele dispoziții legale fiind cunoscută și sub denumirea de profesionist. Aparent, am putea spune că există o sinonimie totală între noțiunea de comerciant și profesionist. O primă definiție a comerciantului, deși lacunară, poate fi extrasă din Noul Cod Civil intrat în vigoare în 2011. Astfel, conform art. 3 alin. 2 și 3 Cod Civil „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.”

Principalele norme juridice cu caracter comercial sunt Legea 31/1990 - Legea societăților comerciale, Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil, Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, O.U.G 44/2008 - privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Prin urmare, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, compus dintr-un set de norme juridice, care reglementează raporturile juridice dintre comercianți, categoriile în care se împart comercianții, constituirea și funcționarea societăților comerciale, precum și modalitățile de încetare a societăților comerciale.

Cândea Law Office


Dreptul societar este o noțiune relativ nouă în dreptul românesc, de aceea, persoanele fără cunoștințe juridice, tind a-l confunda cu dreptul comercial și a considera că există o sinonimie totală între dreptul societar și dreptul comercial. Într-adevăr, dreptul societar are ca obiect studiul societăților comerciale, însă se rezumă strict la instituțiile juridice ce țin de societățile comerciale, cum este spre exemplu înregistrarea societăților comerciale în registrul comerțului, obținerea de avize și autorizații prealabile necesare funcționării societăților comerciale ș.a.m.d.