DOMENII DE EXPERTIZĂ

DREPT CIVIL


Prezentare generală


Definiția „Dreptului civil” poate fi extrasă tocmai din principalul act normativ care reglementează această ramură a dreptului român, anume Legea 287/2009 - Codul Civil. Conform art. 2 alin.1 Cod Civil „Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.”

Prin urmare, dreptul civil este acea ramură a dreptului roman care printr-un ansamblu de norme juridice reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane fizice și inclusiv juridice.

Dreptul civil se divide la rândul său în alte ramuri de drept, fiecare ramură conținând norme juridice specifice fiecărei categorii de raporturi juridice și relații sociale. Spre exemplu, putem enumera Dreptul Familiei - reglementează toate raporturile juridice referitoare la familie; Drept succesoral - reglementează raporturile juridice referitoare la moștenitori; Dreptul contractelor civile - reglementează condițiile de încheiere, modificare și încetare a contractelor civile; Drepturile reale - conține reglementări referitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi ce decurg din acesta; Dreptul obligațiilor civile - conține norme juridice referitoare la plată, cesionarea creanțelor, răspunderea pentru prejudicii etc.

Cândea Law Office


Pentru informații suplimentare referitoare la fiecare ramură a dreptului civil vă rugăm accesați subcategoriile dedicate fiecărei ramuri a dreptului civil. De asemnea, CândeaLawOffice oferă servicii juridice complete pentru toate raporturile juridice de drept civil.