Dezbaterea succesiunii în instanță Legea nr. 287/2009

1. Dezbaterea succesiunii în fața instanței de judecată

Această procedură se poate desfășura în lipsa dezbaterii succesiuni pe cale notarială, în măsura în care părțile nu doresc ca succesiunea să fie dispusă pe cale amiabilă.

Astfel, o condiție de admisibilitate a dezbaterii succesiuni pe cale judecătorească este îndeplinirea procedurii prealabile în fața notarului, respectiv obținerea încheierii care atestă ca succesiune nu a fost dezbătută. Totodată la promovarea acestei acțiuni se pune în discuție și plata taxei judiciare de timbru. Aceasta reprezintă o cotă procentuală din valoarea impozabilă a imobilelor partajabile. Pentru aflarea valorii impozabile a imobilului este necesar a fi solicitat certificatul de atestare fiscală de la DITL/PRIMĂRIE.

Cabinet Avocatură Candea
Dezbaterea succesiuni pe cale judecătorească - un remediu procesual aflat la dispoziția moștenitorilor

2. Procedura dezbaterii succesiuni

În cadrul litigiului în verifică în primă faza calitatea de moștenitori/legatari ale părților. Astfel Codul Civil la articolul 963 și art 964 reglementează moștenirea legală, care se cuvine în ordine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului (descendenți, ascendenți, colaterali)

Conform art. 964 din Codul Civil rudele defunctului vin la moștenire în următoarea ordine: (soțul supraviețuitor întotdeauna va veni la moștenitor cu rudele defunctului)

  • Clasa I: descendenții (copii, după caz nepoții defunctului)
  • Clasa II: ascendenții privilegiați și colaterali privilegiați (părinți, frați defunctului, copii fraților defunctului)
  • Clasa III: ascendenții ordinari (bunicii defunctului)
  • Clasa IV: colaterali ordinari (unchi, mătuși, veri primari ai defunctului)

Important de menționat este și faptul că în măsura în care rudele defunctului din clasa cea mai apropriată nu pot culege întreaga moștenire, partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă, persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a moșteni. Astfel, dacă spre exemplu descendentul nu poate culege moștenirea întrucât este nedemn față de defunct sau nu a formulat în termenul legal de opțiune succesorală acceptarea moșteniri, partea cuvenită acestuia va reveni clasei a-II-a respectiv ascendenților privilegiați și colateralilor privilegiați. Între aceștia moștenirea se va partaja în mod egal.

Există posibilitatea ca în această procedură să existe legatari (beneficiari ai bunurilor prin testament).

După momentul constatării calității de moștenitori ai defunctului, se procedează la evaluarea bunurilor ce compun masa partajabilă (bunurile care se aflau în proprietatea defunctului la momentul decesului) și la împărțirea bunurilor prin mai multe modalități.

Dezbaterea succesiuni pe cale judecătorească este una de durată, însă la final poate avea avantaje pe care procedura în fața notarului public nu le are. Aici discutăm inclusiv de calitatea de moștenitori, și de modalitatea de împărțire a bunurilor.

Cabinet Avocatură Candea

3. Dispoziții legale relevante în dezbaterea succesiunii pe cale judecătorească

Potrivit art. 1110 alin. 1 C.civ., cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea.

În temeiul art. 1110 alin. 2 C.civ., prin succesibil se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a putea moşteni, dar care nu şi-a exercitat încă dreptul de opţiune succesorală.

Art. 1103 alin. 1 C.civ. prevede că dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moştenirii.

Deşi termenul de un an nu este un termen de prescripţie, ci un termen de decădere, conform 1103 alin. 3 C.civ., acestuia i se aplică prevederile cuprinse în cartea a VI-a referitoare la suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Având în vedere natura juridică a termenului de opţiune succesorală, dacă succesibilul nu își exercită dreptul de opţiune în termenul de 1 an, în puterea legii, el este decăzut din dreptul de a accepta moştenirea şi, odată cu acest drept, se stinge – cu efect retroactiv – şi titlul său de moştenitor, el devenind străin de moştenire.

Pentru mai multe informații privind dezbaterea succesiunii avocații specializați din cadrul Cabinetului vă pot oferii detaliile necesare în cadrul unei consultații juridice.

Date de contact

Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București
Nasta-Ana Purcaru - Avocat Baroul București
Designed with love by Beonline Agency
envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-right Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram