DESPĂGUBIRI ACCIDENTE RUTIERE - 8600 DE ACCIDENTE RUTIERE ANUAL ÎN ROMÂNIA

Despăgubiri pentru daune morale, vătămări corporale sau decese rezultate în urma accidentelor rutiere

 În România se produc anual aproximativ 8600 de accidente rutiere, iar în anul 2020 un număr de 812 persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier.

În anul 2021 au fost 2.586 de accidente, soldate cu decesul a 932 de persoane şi rănirea gravă a altor 2004.

Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie încheierea asigurării de răspundere civilă auto (RCA) este obligatorie.

Prin urmare, în cazul în care autoturismul este asigurat, daunele materiale și morale ce vi se cuvin – în calitate de terț păgubit – vor fi acoperite de asigurătorul de răspundere civilă auto (RCA) al autoturismului condus de persoana vinovată.

Cu toate acestea, legislația internă și internațională a prevăzut mecanisme de protecție a victimelor accidentelor rutiere, în toate cazurile.

Astfel, dacă ați trăit neplăcuta experiență de a fi implicat într-un accident de mașina și ați suferit o vătămare corporală (indiferent dacă este vorba despre cea mai ușoară și până la aceea care – prin gravitatea ei – v-a pus viața în pericol) trebuie să știți că aveți dreptul la repararea prejudiciului material și moral cauzat de această vătămare corporală.

Mai trebuie să rețineți că suma stabilită cu titlu de daune morale pentru vătămarea corporală trebuie să vă ofere, în calitate de victimeiă, o satisfacție compensatorie adecvată, astfel încât să reveniți la o stare de echilibru după suferința provocată de accident.

În acest sens, pentru evaluarea gravității vătamarii corporale este utilizat Certificatul medico-legal eliberat de instituțiile de medicină legală. Acesta se eliberează fie la cerere, în termen de 30 de zile de la data producerii accidentului, fie ulterior, prin intermediul poliției.

În funcție de durata îngrijirilor medicale - „zile de îngrijiri medicale” - și de numeroși alți factori (afectarea vieții sociale, profesionale, familiale), societățile de asigurare care au emis asigurarea RCA pentru autoturismul implicat vor fi obligate la plata unor despăgubiri.

Zilele de îngrijiri medicale sunt un indicator prin care este apreciată gravitatea vătămării corporale. Prin „durata îngrijirilor medicale” se înţelege intervalul de timp necesară traumatizatului pentru a urma un tratament medical real.

Totodată durata îngrijirilor medicale nu este întotdeauna concordantă cu durata spitalizării”, existând posibilitatea ca aceasta din urmă să fie mai mică, continuându-se cu tratamentul în sistem ambulatoriu.

Durata îngrijirilor medicale nu trebuie confundată sau legată de acordarea de concedii medicale (care reprezintă perioada de incapacitate temporară de muncă).

Mai exact, prin durata îngrijirilor medicale din punct de vedere medico-legal, se înţelege strict intervalul în care persoana traumatizată a urmat efectiv sau a necesitat tratament medical pentru leziunea suferită şi pentru complicaţiile legate cauzal de aceasta, dar este independent de constituirea de sechele, care nu beneficiază de intervenţii terapeutice.

Astfel, deşi rămân în afara sferei de evaluare medico-legală SECHELELE sunt consecinţe postraumatice importante, cu rol important în aprecierea gravităţii vătămării.

În legislaţia din România nu identificăm niciun criteriu de cuantificare (de dimensionare valorică) a prejudiciului moral, consecutiv atingerilor aduse integrităţii corporale şi sănătăţii.

Spre deosebire de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe baza de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanței de judecată.

Daunele morale, conform opiniilor doctrinare, constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existența fizică a omului, sănătatea și integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional și alte valori similare.

Stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doza de aproximare, instanța urmând a avea în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, importanța valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori și intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională și socială.

Prin Decizia nr. 2617 din 09/07/2009, a Sectiei penale a ÎCCJ, referitoare la despăgubirile ce reprezintă daunele morale, s-a statuat că întinderea răspunderii civile delictuale nu este limitată la posibilitățile de plată ale inculpatului, principiul aplicabil fiind cel al reparării integrale a prejudiciului material și moral cauzat prin fapta săvârșită.

Cabinet Avocatură CandeaCabinet Avocatură Candea

Despăgubiri accidente rutiere cu deces

Dacă evenimentul rutier v-a pricinuit o suferință afectivă, prin pierderea unei ființe apropiate, aveți dreptul să recuperați de la asigurător o serie de daune.

În primul rând, trebuie să recuperați daunele materiale: cheltuielile de înmormântare, pierderea de venit consecutivă decesului întreținătorului. Aveți însă dreptul și la daune morale, care să vă atenueze sentimentele de suferință cauzate de evenimentul rutier care a provocat moartea victimei.

Accidentul rutier soldat cu decesul unei persoane va fi anchetat de poliție, deschizându-se un dosar penal pentru „ucidere din culpă”.

Orice persoana care poate dovedi un prejudiciu (rudele apropiate, concubinul, persoane cu care defunctul își împârțea viața) au dreptul la despăgubiri. Temeiul legal îl constituie dispozițiile articolului 1391 alin. (2) din Codul Civil:

Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”.

Proces penal accident auto

Accidentul rutier poate face obiectul unui dosar penal (în care vinovatul este judecat pentru vătămarea corporală din culpă sau uciderea din culpă), iar în aceast caz despăgubirile materiale și morale pot fi obținute pe latura civilă din cadrul aceluiași procesul penal.

Asigurătorul RCA participă la proces în acest scop (având calitatea de parte responsabilă civilmente) și va fi obligat să achite daunele care cad în sarcina inculpatului, vinovat de accident.

Potrivit art. 86 din Codul de procedură penală, persoana care potrivit legii civile, are obligația legală sau convențională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracțiune și care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal și se numește parte responsabilă civilmente.

Prin Decizia nr. 1/2016, Înalta Curte (Complet RIL) a stabilit faptul că:

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă.”

Prin Decizia nr. 26/2017, Înalta Curte (Complet RIL) a stabilit că:

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală, în procesul penal, Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment nu are calitatea de parte responsabilă civilmente.

Procesul penal va fi deschis doar în cazul unui deces sau în situația în care victima necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale sau a avut vreuna dintre următoarele consecinţe: o infirmitate, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Avocații specializați din cadrul Cabinetului Cândea Law Office vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare relevante pentru cazul dumneavoastră. Vă oferim asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești pentru obținerea despăgubirilor în cazul accidentelor rutiere.

Pentru mai multe informații privind activitatea desfășurată de Cabinet vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact.

Date de contact

Alin Sabin Cândea - Avocat Baroul București
Nasta-Ana Purcaru - Avocat Baroul București
Designed with love by Beonline Agency
envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-right Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram