Contestarea Deciziei de Pensionare


Prezentare generală


În măsura în care vă simțiți neîndreptățit de calculul drepturilor de pensionare efectuat de către Casa de Pensii, Legea nr. 263/2010 vă oferă dreptul de a contesta decizia în termen de 45 de zile de la momentul comunicării acesteia (data în care a fost primită în poștă). Există situații în care chiar în cuprinsul deciziei este menționat motivul pentru care nu au intrat în baza de calcul anumite categorii de venituri, însă de multe ori nu există absolut nici o mențiune, ceea ce conduce la necunoștința persoanei că de fapt a fost lipsită de anumite drepturi. Vă recomandăm ca în momentul primirii deciziei să apelați la o simulare a drepturilor de pensionare pentru a avea certitudinea stabilirii în mod legal a drepturilor de pensionare.

Cu privire la procedura de contestare a deciziei de pensionare, în primul rând trebuie să vă încadrați înăuntrul termenului de 45 de zile de la momentul primirii acesteia, și să introduceți contestația la Tribunal, întrucât acest tip de litigii sunt în competența Tribunalului din circumscripția Casei de pensii la care ați depus cererea de pensionare. Această contestație este scutită de taxă de timbru. Prin intermediul contestației puteți solicita anularea deciziei de pensionare și obligarea Casei de pensii la recalcularea pensiei, obținerea de despăgubiri, însă cererea trebuie temeinic argumentată. Potrivit dispozițiilor art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, în situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv Casa de Pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

În cadrul cabinetului avem un departament destinat doar pentru acest tip de litigii, întrucât legislația asigurărilor sociale a suferit numeroase modificări necesitând totodată o continuă pregătire specializată pentru maximizarea șanselor dumneavoastră de reușită.