DOMENII DE EXPERTIZĂ

Asigurări Sociale - Pensii


Prezentare generală


Asigurările sociale reprezintă forma de ocrotire a persoanelor prin acordarea de ajutoare materiale și asistență medicală, un ansamblul de măsuri constând în îndemnizații, prestații și servicii asigurate de la bugetul de stat. Cabinetul vă oferă cu precădere asistență și reprezentare în întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea drepturilor de pensionare sau a îndemnizațiilor.

Un aspect esențial în stabilirea corectă a drepturilor de pensionare o constituie legalitatea înscrisurilor eliberate de către foști angajatori. Întâmpinăm adesea situații în care adeverințele privind activitatea în muncă eliberate de foști angajatori nu îndeplinesc condițiile legale și astfel se ajunge ca veniturile înscrise în acestea să nu fie valorificate de către Casa de Pensii.

Atragem atenția asupra faptului că în calculul drepturilor de pensionare trebuie să fie valorificate toate veniturile pentru care angajatorul a calculat și virat contribuția la asigurările sociale de stat, indiferent de caracterul permanent sau nepermanent al acestora.

O chestiune de interes reprezintă și simularea drepturilor de pensionare, o procedură în care vă oferim un buletin de calcul precum și drepturile de pensionare de care veți beneficia sau aveți dreptul de a beneficia conform dispozițiilor legale. Astfel, aveți posibilitatea de a verifica dacă Casa de Pensii a procedat în mod corect și legal la stabilirea drepturilor de pensionare.

Cândea Law Office


Pentru informații suplimentare referitoare la fiecare ramură a asigurărilor sociale vă rugăm accesați subcategoriile dedicate fiecărei ramuri a asigurărilor sociale.