"Toți avem o chemare. Și job-ul nostru real în viață este să ne dăm seama cât mai repede care e această chemare. Să înțelegi cine ai fost menit să fii și să începi să onorezi această chemare pe cât de bine poți." - Oprah Winfrey

Întrucât cunoaștem îndeaproape nevoile clienților noștri, vă oferim informații generale în secțiunea blog. Această secțiune a fost creată din dorința de a oferi o experiență preliminară clienților care manifestă interes în cunoașterea, în aplicabilitatea textului de lege.

BLOG

Apreciem că este esențială cunoașterea de către client a aplicabilității dispozițiilor legale incidente pentru situația sa. Modalitatea prin care înțelegem să facem cunoscute acestea, pe lângă creșterea încrederii clientului, au ca scop în primul rând conștientizarea acestuia în derularea procedurilor judiciare și a demersurilor necesare în vederea soluționării cazului.

„Orice îți poți imagina este real.”


Pablo Picasso

QUI PRIOR IN TEMPORE, PRIOR IN JURE.


Adagiu latin ce exprimă regula conform căreia cel ce a îndeplinit mai înainte formalitățile necesare pentru valabilitatea sau pentru opozabilitatea dreptului său are prioritate juridică în raport cu cei care le-au îndeplinit ulterior.

Cu toate că stricto sensu, adagiul latin se referă printre altele la îndeplinirea formalităților de publicitate, lato sensu, acest adagiu latin exprimă și ideea că cine apelează primul la justiție are câștig de cauză. Bunăoară, în litigiile având ca obiect recuperarea unei sume de bani, cum ar fi restituirea unui împrumut, dacă persoana îndreptățită să primească respectiva sumă de bani nu apelează în timp util la forța de coerciție a statului, este foarte probabil ca din cauza îndeplinirii termenului de prescripție persoana îndreptățită să nu își mai recupereze suma respectivă. Prin urmare, pasivitatea persoanei îndreptățite dă dreptul persoanei obligate la restituirea datoriei să se adreseze instanțelor de judecată și să solicite pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că suma respectivă nu mai este datorată.

DESPRE

Cândea Law Office

Ne propunem să venim cu soluții optime cazului dvs., astfel încât să vă maximizăm șansele de reușită. Experiența și cunoștințele juridice ale avocaților noștri în vaste domenii juridice precum: drept civil, drept societar, dreptul muncii, asigurări sociale, dreptul proprietății intelectuale, contenciosul administrativ și fiscal, dreptul contractelor, drept penal, drepturile străinilor, etc., conferă cabinetului un statut de înalt nivel profesional, exprimat prin excelentele rezultate obținute și transpus în relațiile foarte bune pe care le avem cu clienții noștri.

DESPRE NOI
Avocat Cândea Nasta

Avocat Cândea Nasta-Ana

Avocat Cândea Alin Sabin

Avocat Cândea Alin Sabin

Alin Candea avocat

Întrebări frecvente

În urma multor ședințe de consultanță avute cu clienții noștri am constatat faptul că înainte de a dezbate pe larg problema juridică pentru care au apelat la serviciile noastre, clienții își pun o serie de întrebări referitoare la cursul și durata procedurilor judiciare. Prin urmare, în secțiunea dedicată întrebărilor frecvente ne propunem să prezentăm un set de întrebări care ne-au fost adresate în mod frecvent în cursul consultanțelor juridice, cât și să venim cu răspunsuri succinte prin care să formăm viitorilor clienți o idee de ansamblu asupra procedurilor judiciare aplicabile fiecărui client.

Răspunsul pe scurt este apelarea unui avocat pentru obținerea unei consultanțe juridice, în cadrul căreia se discută pe larg problema juridică, se analizează acte, se identifică procedurile judiciare aplicabile. Practic, consultanța juridică reprezintă prima etapă în rezolvarea problemei juridice și constă în principal în prezentarea de către client a situației de fapt, a problemei întâmpinate având ca finalitate obținerea unei opinii legale sau demararea procedurilor judiciare aplicabile fiecărui caz în parte. Cabinetul nostru oferă posibilitatea desfășurării consultanțelor juridice atât la sediul cabinetului de avocat, în condiții de confidențialitate cât și în mediul online prin intermediul platformelor social-media. Legislația profesiei de avocat permite încheierea contractelor de asistență juridică pentru oferirea unei consultanțe juridice, chiar și pentru alte activități juridice și la distanță prin intermediul e-mail-ului sau a altor mijloace de comunicare.

Din perspectiva clientului, prezența acestuia într-o sală de judecată nu este o situație tocmai confortabilă. Spre fericire există puține proceduri judiciare în care prezența personală a părților în cursul procesului este obligatorie, cele mai întâlnite sunt administrarea probei cu interogatoriu, desfacerea divorțului prin acordul părților sau în cadrul proceselor penale, cu mențiunea că și în aceste cazuri există situații de excepție.

Răspunsul este cât se poate de simplu, anume în baza contractului de asistență juridică, avocatul emite o împuternicire avocațială în baza căreia se prezintă în numele clientului în fața instanței de judecată. Această situație este cunoscută în practică sub denumirea de reprezentare.