Stabilirea/Contestarea paternității


Prezentare generală


Paternitatea reprezintă legătura de rudenie dintre tată și copil. Există situații în care tatăl copilului nu este trecut în certificatul de naștere al copilului sau în rubrica destinată tatălui copilului este trecută altă persoană. În situația în care s-a omis menționarea numelui tatălui în certificatul de naștere al copilului remediul pentru înlăturarea acestei omisiuni îl reprezintă „ Acțiunea în stabilirea filiației față de tată”. În cealaltă situație, anume când în certificatul de naștere al copilului este menționată o altă persoană decât tatăl biologic al acestuia, remediul acestei erori îl constituie ”Acțiunea în tăgada paternității”.