Simularea drepturilor de pensie, verificarea calcului realizat de către Casa de Pensii


Prezentare generală


Cabinetul vă oferă posibilitatea cunoașterii drepturilor de pensionare înainte de a depune dosarul de pensionare, cât și după emiterea deciziei de pensionare. Astfel, pe baza carnetului de muncă și a eventualelor adeverințe de la foști angajatori aveți posibilitatea de a face o simulare a cuantumului pensiei la care aveți dreptul potrivit Legii nr. 263/2010. În acest calcul vă sunt prezentate în detaliu veniturile pentru care au fost plătite contribuțiile la asigurările sociale de stat, baza de calcul, perioadele de muncă realizate în grupa I sau a-II-a precum și influența acestora asupra stagiului de cotizare și a majorării retribuției. Pentru efectuarea acestui calcul este necesar a fi obținută o adeverință de la Casa de Pensii în care sunt prevăzute veniturile înregistrate, acele venituri care au fost declarate de actualul/fostul angajator din 1 aprilie 2001 (data tranziției la sistemul informatic) și până în prezent.

O altă chestiune deosebit de importantă este faptul că dumneavoastră aveți dreptul la pensie în raport de contribuție, și indiferent că discutăm despre venituri cu caracter permanent sau nu pensia trebuie stabilită în raport de toate veniturile pentru care s-a plătit contribuția la asigurările sociale. Practica Casei de Pensii este în sensul de a lua în considerare doar veniturile permanente, însă veți putea obține în instanță și obligarea acesteia de includere în baza de calcul și a veniturilor care nu au avut caracter permanent. Spre exemplu, în cazul sporului pentru ore suplimentare, pentru care s-a obținut un venit suplimentar față de salariul de bază aveți dreptul legal de a fi inclusă în baza de calcul și veniturile obține ca urmare a efectuării orelor suplimentare. Pentru mai multe informații suntem la dispoziția dumneavoastră.