Schimbarea Organelor de Conducere / Administrare


Prezentare generală


Schimbarea organelor de conducere sau de administrare a societății comerciale poate fi determinată, atât de cauze voluntare cum ar fi transmiterea părților sociale, transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, retragerea asociatului din societate, renunțarea administratorului la mandat sau revocarea mandatului acestuia, cât și de cauze involuntare cum este decesul asociatului sau a administratorului societății.

Indiferent de situația care determină schimbarea organelor de conducere sau de administrare a societății, în actele societății este necesar a fi cuprinsă această schimbare. Astfel, prin hotărârea adunării generale a asociaților se va hotărî noua structură a societății comerciale, se va stabili dacă locul asociatului decedat va fi luat de succesorii acceptanței ai acestuia sau se va stabilii durata și limitele mandatului noului administrator desemnat. Totodată, schimbarea organelor de conducere a societăților comerciale implică și actualizarea statutului societății. Evident, pe lângă hotărârea adunării generale a asociațiilor trebuie întocmite o serie de acte și formalități care urmează a fi înregistrate în registrul comerțului.