Răspunderea pentru încălcarea normelor GDPR


Prezentare generală


Nerespectarea condițiilor cerute de către Regulamentul UE 679/2016 în ce privește implementarea politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de contractare atrage aplicarea unor sancțiuni de natură pecuniară. Sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea Regulamentul UE 679/2016 sunt prevăzute de Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Sancțiunile aplicabile constau în avertisment sau amendă, competența aplicării acestora revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Atât amenda, cât și avertismentul reprezintă sancțiuni contravenționale supuse legislației comune în ce privește regimul contravențiilor, anume O.G 2/2001, motiv pentru care în situația în care sancțiunea a fost aplicată în mod greșit sau disproporționat față de fapta care atrage aplicarea sancțiunii se poate contesta cuantumul sancțiunii aplicate sau chiar aplicarea sancțiunii.