Procedură în fața primei instanțe


Prezentare generalăProcedura în fața primei instanțe are ca scop soluționarea cauzei dedusă judecății cu garantarea respectării drepturilor subiecților procesuali, asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului potrivit art. 349 Cod Procedură Penală. Astfel, la primul termen de judecată se discută probatoriul depus precum și orice alte cereri în probatoriu formulate.

După ascultarea concluziilor subiecților procesuali instanța se pronunță asupra probelor solicitate, însă instanța are posibilitatea și să dispună din oficiu administrarea unor probe în scopul aflării adevărului în cauză. De regulă ședința de judecată este publică, însă există anumite cauze expres prevăzute de lege când ședința este nepublică sau circumstanțele cauzei impun o ședință nepublică. Cauzele în care există persoane arestate se vor judeca de urgență și cu precădere, cu termene mai scurte. În toate cauzele penale este obligatorie prezența procurorului, în vederea aflării adevărului și a respectării dispozițiilor legale.

Cu privire la prezența inculpatului la judecată aceasta este obligatorie dacă acesta se află în stare de deținere. Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori și-a schimbat adresa fără a o aduce la cunoștință organelor judiciare, și în urma verificărilor nu i se cunoaște noua adresă. Cauza este soluționată de instanță printr-o hotărâre care este supusă căi de atac.