Procedura în căile de atac


Prezentare generalăCăile de atac în procesul penal sunt delimitate de două categorii: căi de atac ordinare și căi de atac extraordinare. Din categoria căilor de atac ordinare fac parte apelul și contestația. Apelul este cale de atac care se exercită împotriva sentințelor și încheierilor pronunțate în prima instanță dacă legea nu prevede altfel cu privire la latura penală și latura civilă. Termenul în care poate fi declarat apel este de 10 zile de la data comunicării copiei minutei. Contestația reprezintă calea de atac ordinară care poate fi exercitată doar când este remediul procesual expres prevăzut de lege, spre exemplu contestația se poate exercita împotriva măsurilor preventive sau împotriva încheierii de începere a judecății.

Cu privire la căile extraordinare de atac acestea sunt contestația în anulare, recursul în casație, revizuirea și redeschiderea procesului penal în cazul judecării cauzei în lipsa persoanei condamnate. Acestea se pot exercita împotriva sentințelor rămase definitive, în prima instanță prin neapelare sau în calea de atac.

Pentru a promova o cale extraordinară de atac este necesar a exista cazurile expres prevăzute de lege una dintre acestea. Spre exemplu contestația în anulare poate fi introdusă dacă judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când deși partea a fost legal citată a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a încunoștința instanța despre această împrejurare.

Ceea ce dorim să transmitem este că deși poate vă confruntați cu o soluție nefavorabilă care este definitivă prin intermediul căilor extraordinare de atac aveți posibilitatea de a schimba hotărârea definitivă în măsura în care sunt incidente cazurile expres prevăzute de lege.