Pensia de întreținere


Prezentare generală


În termeni juridici este cunoscută sub denumirea de obligație de întreținere, fiind reglementată de dispozițiile Codului Civil care reglementează în același timp, atât persoanele îndreptățite la o asemenea prestație, cât și ordinea și cuantumul întreținerii. Conform textului de lege obligația de întreținere are caracter personal, iar dreptul la întreținere nu poate fi cedat și încetează numai prin decesul persoanei îndreptățite sau decesul persoanei obligate la plata acesteia. Obligația de întreținere există între soți, părinți și copii, frații și surori precum și în alte cazuri prevăzute de lege.