Ordinul de protecție


Prezentare generală


Ordinul de protecție este o măsură judiciară care garantează protecția și promovarea drepturilor victimelor violenței domestice. Conform Legii nr. 217/2003 violența domestică înseamnă orice acțiune sau inacțiune intenționată de violență fizică, verbală, psihologică, economică, spirituală, cibernetică. Ordinul de protecție poate fi emis doar împotriva membrilor de familie sau persoanelor care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, actuali sau foști parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul. Măsuri care pot fi obținute prin ordinul de protecție sunt: evacuarea temporară a agresorului din locuință, limitarea dreptului de folosință a agresorului din locuința comună, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime față de victimă sau de reședință, locul de muncă, unitatea de învățământ al persoanei protejate. De asemenea se poate dispune inclusiv interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau orice alt mod, cu victima.