Obținerea vizelor pentru intrarea/șederea în USA


Prezentare generală


Intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii este condiționată de obținerea, fie a unei vize temporare pentru o ședere de scurtă durată, fie a unei vize de imigrare, pentru o ședere permanentă sau de lungă durată. Autoritățile Statelor Unite ale Americii eliberează cetățenilor străini 18 tipuri de vize clasificate în funcție de scopul pentru care se solicită intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Spre exemplu, pentru vizitarea Statelor Unite ale Americii se eliberează viza tip B, pentru studenți se eliberează viza tip F, iar pentru muncă pentru angajarea în muncă se eliberează viza tip H.

Primul pas pentru obținerea oricărui tip de viză este obținerea documentelor care să justifice scopul pentru care se solicită eliberarea vizei, iar în cazul vizelor de turism sunt necesare și o serie de acte care să facă dovada unei legături puternice cu România, adică acte prin care solicitantul să facă dovada că la finalul vizitei solicitantul intenționează să se întoarcă în țară. Neatașarea documentelor care să dovedească legăturile puternice cu țara de origine creează suspiciunea de imigrare aspect ce determină respingerea cererii de acordare a vizei de turism.

Următorul pas este completarea formularului DS-160 și încărcarea, precum și a actelor justificative în portalul ambasadei Statelor Unite ale Americii. De asemenea, este necesară și încărcarea taxei pentru eliberarea vizei, costul acesteia este diferit în funcție de tipul de viză solicitat.

După completarea formularului DS-160 se procedează la efectuarea unei programări online pentru interviul susținut pentru obținerea vizei.

Da, după întocmirea tuturor documentelor, solicitantul va trebui să se prezinte la sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România în vederea susținerii unui interviu. La interviu solicitantul trebuie să se prezinte cu formularul de programare eliberat online și documentele justificative. În cadrul interviului solicitantului i se pun o serie de întrebări prin care personalul misiunii diplomatice urmărește să constate veridicitatea motivelor pentru care s-a solicitat eliberarea vizei.

Prin urmare, procedura pentru obținerea vizei este destul complexă, iar întocmirea formularului DS-160 presupune o maximă meticulozitate motiv pentru care avocații cabinetului nostru vin ajutorul solicitanților de viză SUA pentru a le maximiza șansele de obținere a vizei.

Cu toate că situațiile sunt rarisime, așa cum Ambasada Statelor Unite ale Americii prezintă pe site următorul disclaimer, anume „obținerea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii” și noi, din onestitate, suntem datori să-l aducem la cunoștința clienților noștri.