Obținerea avizului de angajare în muncă


Prezentare generală


După cum am menționat în cadrul secțiunii dedicate obținerii vizelor de ședere, pentru obținerea vizei de ședere și implicit a permisului de ședere, este necesară obținerea unor acte justificative, avizul de angajare fiind unul dintre acestea. Evident, acest act este necesar persoanelor care intenționează obținerea vizei de ședere în scop de muncă.

Avizul de angajare se eliberează angajatorului de către formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social. Pentru obținerea acestuia, angajatorul trebuie să depună o serie de documente. Documentele pe care trebuie să le prezinte angajatorul constau, atât în documente specifice formei societății comerciale angajatoare, cât și documente specifice raporturilor de muncă. De asemenea, angajatorul va trebui să prezinte și o serie de documente personale ale persoanei străine non-UE pe care intenționează să o angajeze.

Pentru obținerea avizului de angajare în muncă, în prealabil, este necesară efectuarea unei programări online pe site-ul Oficiului Român pentru Imigrări. Odată cu programarea online, este necesară și încărcarea documentelor justificative. După analizarea actelor depuse online, Oficiul Rămân pentru Imigrări va stabili data și ora la care angajatorul, prin reprezentant, se va prezenta fizic la sediul Oficiului Român pentru Imigrări pentru depunerea dosarului în vederea eliberării avizului de angajare.

Cabinetul nostru, prin avocații colaboratori ai cabinetului, oferă servicii juridice de reprezentare a societăților angajatoare în vederea obținerii avizului de angajare în muncă.