Modificarea contractelor


Prezentare generală


Potrivit Codului Civil, contractele se modifică prin acordul părților sau din alte cauze autorizate de lege.

Astfel, după încheierea contractului, părțile au posibilitatea de a modifica conținutul acestora, spre exemplu pot insera noi clauze contractuale sau renunța la unele, pot prelungi durata de executare a contractelor, în cazul contractelor cu executare succesivă. Cu toate că, ad validitatem, majoritatea contractelor se încheie prin simplul acord de voință sau prin acceptarea unei oferte, ad probationem este necesară forma scrisă a contractului. Profan vorbind, deși un contract poate fi încheiat și verbal pentru dovedirea existenței acestuia și a clauzelor contractuale este necesar a fi transpus într-un înscris. Prin urmare pentru a putea fi aprobată modificarea contractului este necesară încheierea unor acte adiționale.

Un exemplu de cauză autorizată de lege în care poate intervenii modificarea contractului încheiat de părți este impreviziunea. Impreviziunea este acea situație în care executarea obligațiilor asumate de către una dintre părți a devenit excesiv de oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării propriei obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației.

Prin urmare, dacă executarea contractului de către una dintre părți a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a condițiilor contractuale, instanța poate dispune adaptarea contractului pentru a redistribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor contractuale. Un exemplu de acest gen, cunoscut de cât mai multe persoane, sunt creditele bancare luate în franci elvețieni.