Măsuri privind încredințarea minorului


Prezentare generală


Acestea se referă la proceduri judiciare prin care se stabilește locuința minorului la unul dintre părinți. În majoritatea cazurilor copilul minor locuiește la părinții săi, iar în situația în care părinții nu locuiesc împreună aceștia pot stabili de comun acord locuința copilului. În măsura în care există divergențe cu privire la stabilirea locuinței minorului, instanța hotărăște domiciliul copilului. Cu privire la procedură, arătăm că locuința copilului poate fi stabilită printr-o cerere de drept comun sau chiar și în timpul proceselor de divorț pe calea unei proceduri speciale, și anume ordonanța președințială. Măsura dispusă pe această cale are caracter provizoriu, și anume până la pronunțarea hotărârii de divorț.