Lichidare regim matrimonial


Prezentare generală


Regimul matrimonial începe odată cu încheierea căsătoriei. Acesta poate fi în trei tipuri, respectiv: regimul comunității legale, regimul separației de bunuri și regimul comunității convenționale.

Lichidarea regimului matrimonial poate fi solicitată odată cu promovarea acțiunii de divorț cât și ulterior rămânerii definitive a hotărârii de divorț. În măsura în care soții nu aleg un regim matrimonial, acesta se consideră ca fiind unul de comunitate legală de bunuri, ceea ce înseamnă că bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt în proprietate comună. Lichidarea regimului matrimonial are ca scop individualizarea bunurilor fiecăruia dintre soți, în raport de criterii precum aportul/contribuția la achiziționarea bunurilor, la întreținerea acestuia, cheltuielile căsătoriei și munca în gospodărie. Textul legal prezumă în cazul regimului matrimonial al comunității legale o contribuție de 1/2 a fiecărui soț, însă această prezumție este una relativă putând fi răsturnată prin mijloace de probă.