Legături personale dintre părinte și copil


Prezentare generală


Legăturile personale definesc acea situație în care părinții sunt separați și au copii minori. Acest drept este aplicabil în situația în care minorii rămân la unul dintre părinți. Conform textelor de lege, respectiv Codul Civil și Legea nr. 272/2004 acest drept de a avea legături personale cu părintele nerezident este în primul rând un drept al copilului. Partea interesată poate solicita chiar și în cursul unui proces de divorț ca instanța să stabilească un program de vizitare a părintelui nerezident.