Încheierea și Derularea Raporturilor de Muncă


Prezentare generală


Momentul de început al raporturilor de muncă îl constituie negocierea contractului individual de muncă. Deși puține persoane cunosc, legea ne permite să negociem clauzele contractuale din contractul pe care dorim să îl încheiem cu angajatorul. O chestiune de interes este momentul în care putem încheia un contract de muncă, respectiv ce vârstă minimă ne impune legea și care sunt condițiile? Ei bine, răspunsul este dat de art. 13 din Codul Muncii, care prevede că începând cu vârsta de 15 ani putem încheia contract individual de muncă, însă este necesar acordul părinților sau a reprezentanților legali. Însă, odată cu împlinirea vârstei de 16 ani persoana fizică dobândește capacitate de muncă, nemaifiind necesar un acord. Un aspect important de menționat este faptul că este interzisă angajarea persoanelor sub vârsta de 15 ani sau a persoanelor puse sub interdicție judecătorească. Totodată, minorii care derulează raporturi de muncă, nu pot presta munca în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase decât după împlinirea vârstei de 18 ani.

În ceea ce privește angajatorul, acesta poate fi o persoană fizică sau juridică care are aptitudinea potrivit legii să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Dacă ne referim la o persoană juridică, momentul de început îl constituie dobândirea personalității juridice prin îndeplinirea formalităților impuse de lege.

Un aspect important în validitatea contractelor individuale de muncă îl constituie obiectul activității. Astfel, deși în societatea noastră observăm că există persoane care desfășoară o activitate imorală faptic, în contractul de muncă este de regulă prevăzută o altă activitate, asta întrucât conform dispozițiilor art. 15 din Codul Muncii încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestări unei munci sau activități ilicite ori imorale sau sancționată cu nulitatea absolută a contractului încheiat astfel.