Încheierea contractelor


Prezentare generală


Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil cu excepția cazului în care legea impune condiții speciale de încheiere a contractelor, majoritatea contractelor se încheie prin simplul acord de voință al părților sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta. Cu toate acestea, pentru valabilitatea acestora, toate contractele sunt supuse îndeplinirii condițiilor esențiale prevăzute de lege printre care se numără capacitatea părților de a finaliza contractul, consimțământul părților exprimat la încheierea contractelor, existența cauzei licite și morale precum și un obiect determinat și licit.

Potrivit Codului Civil obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică precum vânzarea, locațiunea și altele asemenea, pe când obiectul obligației îl reprezintă prestația la care se angajează debitor precum plata prețului, plata chiriei, restituirea împrumutului. Totodată, un element esențial al încheierii contractului reprezintă cauza anume, motivul care determină fiecare parte să încheie contractul. Spre exemplu, în cazul contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva vânzătorului cauza constă în obținerea unei sume de bani, pe când din perspectiva cumpărătorului, cauza o reprezintă dorința de a dobândi dreptul de proprietate.

Cu privire la consimțământul părților la rândul său acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții anume trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză. Astfel consimțământul părților este susceptibil de a comporta anumite vicii, cum sunt eroarea, dolul, violența și leziunea.