Eliberarea actelor emise de Oficiul Român pentru Imigrări


Prezentare generală


După obținerea actelor emise de Oficiul Român pentru Imigrări, în unele situații cum sunt pierderea, deteriorarea sau furtul acestora este necesară eliberarea unor noi acte.

Referitor la pierderea actelor emise de Oficiul Român pentru Imigrări, persoanele deținătoare trebuie să știe că titularul permisului de ședere este obligat să anunțe formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situații. Străinului i se eliberează de către formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări competentă un nou permis de ședere în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.

Cabinetul nostru, prin avocații colaboratori, oferă servicii juridice de reprezentare și asistare a persoanelor care solicită eliberarea actelor emise de Oficiul Român pentru Imigrări.