Dreptul Familiei


Prezentare generală


Dreptul Familei este ramura dreptului civil care conține norme juridice ce reglementează raporturi juridice, atât personale cât și patrimoniale izvorâte din căsătorie și rudenie, precum și dispoziții legale ce reglementează autoritatea părintească și obligația de întreținere, cunoscută și sub denumirea de pensie de întreținere.

Cu privire la căsătorie, dreptul familiei cuprinde dispoziții legale care reglementează condițiile de încheiere a căsătoriei, regimul matrimonial adică drepturile asupra bunurilor mobile și imobile dobândite de soți în timpul căsătoriei. De asemenea, cuprinde dispoziții legale referitoare la divorț cum sunt, motivele de divorț, partajarea bunurilor dobândite de foștii soți în timpul căsătoriei, numele de familie pe care-l vor purta foștii soți după desfacerea căsătoriei prin divorț, precum și dispoziții referitoare la legăturile personale dintre părinți și copii.

Adopția, ca parte a rudeniei civile, își găsește reglementarea în materia dreptului familiei, precum și în alte dispoziții legale cu caracter special. De asemenea, Dreptul familiei este ramura dreptului civil care conține norme juridice referitoare la filiație, anume stabilirea legăturii de rudenie dintre mamă și copil sau dintre tată și copil, precum și dispoziții legale de corectare a actelor de stare civilă, cum este spre exemplu tăgada de paternitate.