Dreptul de Proprietate Publică


Prezentare generală


Dreptul de proprietate publică își regăsește reglementarea atât în legea fundamentală (Constituția României), cât și în legislația materială cum este Noul Cod Civil și Codul Administrativ.

Noul Cod Civil definește proprietatea publică în sensul că reprezintă dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Obiectul proprietății publice este format numai din bunuri care, prin natura lor sau prin declarația legii sunt de uz sau de interes public. Uzul public presupune dreptul tuturor membrilor comunității de a utiliza bunul, cum este cazul drumurilor naționale sau locale, instituții publice etc., pe când bunurile de interes public sunt cele care, nefiind accesibile publicului în mod necondiționat, sunt afectate realizării și protejării acestui interes, cum sunt clădirile și echipamentele unor instituții publice, din domeniul sănătății publice și siguranței publice etc.

Aparent, din definiția dată de Codul Civil proprietății publice se disting două elemente esențiale care o deosebesc de proprietatea privată, anume titularii dreptului de proprietate publică care pot fi doar statul și unitățile administrativ teritoriale și obiectul asupra căruia poartă, anume bunurile care prin natura lor sunt de interes public sau sunt afectate uzului public.

În realitate, numai obiectul are valoarea de a determina natura dreptului de proprietate publică, deoarece, conform legii, atât statul, cât și unitățile administrativ teritoriale pot fi titularii dreptului de proprietate publică. Astfel, Codul Civil prevede că celelalte bunuri care aparțin statului ori unităților administrativ-teritoriale pot face parte și din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Când vine vorba de dreptul de proprietate publică este necesar să facem distincția între domeniul public național, județean sau, după caz, local. În ce privește domeniul public național acesta este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, în alte legi cu caracter special, precum și din alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public național.

Domeniul public al județului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3 a Codului Administrativ precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean.

Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 a Codului Administrativ, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local.