Drept Succesoral


Prezentare generală


Dreptul succesoral reprezintă acea ramură a Dreptului Civil care reglementează condițiile de deschidere a succesiunii, persoanele care au vocație la dezbaterea masei succesorale, cotele legale succesorale care le revin succesorilor, termenul în care aceștia au dreptul de a accepta succesiunea lăsată de defunct s.a.m.d.

Succesiunea, în sens popular este cunoscută și sub denumirea de moștenire, de fapt, chiar vechiul Cod Civil folosea această terminologie, însă este mai puțin cunoscut faptul că noțiunea de succesiune sau moștenire comportă două înțelesuri.

Potrivit dispozițiilor art. 557 alin. 1 Cod Civil „Dreptul de proprietate se poate dobândii în condițiile legii, prin convenție, prin moștenire testamentară sau legală…”, pe când potrivit art. 953 Cod Civil „moștenirea este transmiterea patrimoniului persoanei fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă”.

Prin urmare, în sens larg, moștenirea reprezintă un mod de dobândire a proprietății, pe când în sens restrâns, sensul său propui, moștenirea reprezintă transmisiunea patrimoniului defunctului către succesorii acestuia.

Este important de menționat că nu doar cauza declanșatoare a transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor aflate în masa succesorală, anume decesul persoanei fizice, face distincția între moștenire și celelalte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. O distincție esențială constă în aceea că transmisiunea patrimoniului succesoral este una universală, anume cuprinde, atât totalitatea drepturilor patrimoniale, cât și totalitatea obligațiilor. Astfel, succesorul care acceptă succesiunea trebuie să accepte și datoriile defunctului, neavând facultatea de a accepta doar activul succesiunii.

Potrivit art. 955 alin.1 Cod Civil, patrimoniul succesoral „se transmite prin moștenire legală, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament”. Prin urmare, conform acestui text de lege, moștenirea se împarte în două feluri, anume moștenirea legală și moștenirea testamentară. Moștenirea este legală în situația în care defunctul nu a lăsat vreun testament prin care să stabilească cui și cât îi va revenii moștenirea, pe când moștenirea testamentară, reprezintă acea situație în care defunctul a dispus asupra averii sale prin testament.

Cu toate acestea, moștenirea legală și cea testamentară nu se exclud, ele putând coexista. Prin urmare, există situația ca defunctul să dispună prin testament doar de o parte din masa succesorală caz în care partea din masa succesorală asupra căreia nu a dispus, se transmite succesorilor prin efectul moștenirii legale. De asemenea, mai poate fi întâlnită și situația în care defunctul, prin testament nu dispune asupra averii sale, ci face alte dispoziții testamentare cu caracter nepatrimonial, caz în care întreaga masă succesorală se va transmite succesorilor prin efectul moștenirii testamentare.

Cabinetul nostru, prin avocații acestuia, oferă servicii juridice de consultanță și reprezentare pe întreaga ramură a dreptului succesoral.