Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune


Prezentare generală


Uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate, atât mobiliară, cât și imobiliară, ca efect al deținerii în posesie efectivă a unui bun mobil sau imobil. Prin urmare, deși posesia unui bun este o simplă stare de fapt, în cele mai multe situații, această posesie, corespunde sau cel puțin poate fi asimilată cu dreptul de proprietate. Cu toate acestea, fără existența unor înscrisuri doveditoare, este greu de probat existența unui drept de proprietate asupra unui bun. Astfel, putem spune că prin intermediul uzucapiunii are loc o transpunere a unei situații de fapt în drept, anume obținerea unor înscrisuri care să dovedească, necontestabil, proprietatea asupra unui bun.

În funcție de bunurile asupra cărora se exercită posesia, anume mobile sau imobile, Codul Civil distinge între uzucapiunea mobiliară și cea imobiliară. Uzucapiunea imobiliară, anume acea uzucapiune care are ca obiect terenuri sau case, este la rândul său împărțită în două tipuri, respectiv uzucapiunea imobiliară tabulară și uzucapiunea imobiliară extratabulară.

Uzucapiunea extratabulară reprezintă acel mod de dobândire a dreptului de proprietate care intervine în situația în care o persoană exercită în mod neîntrerupt, timp de cel puțin 10 ani, o posesie neviciată asupra unui teren sau casă, cu îndeplinirea condițiilor expres prevăzute de lege. Aceste condiții sunt ca titularul înscris în cartea funciară să fi decedat sau să fi fost înscrisă în cartea funciară declarația de renunțare la proprietate sau dacă imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. Cu toate acestea, în acest caz, dreptul de proprietate prin uzucapiune se poate dobândi doar dacă persoana interesată și-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară.

Cu privire la uzucapiunea tabulară aceasta presupune ca o persoană să fie înscrisă în cartea funciară fără o cauză legitimă, ca fiind titulara unui drept de proprietate sau a unui dezmembrământ al acestuia, acest drept nu mai poate fi contestat după o perioadă de 5 ani de la momentul înscrieri în cartea funciară dacă posesia a fost fără vicii.

Întrucât, uzucapiunea scurtă de 10 ani a fost introdusă de Codul Civil în anul 2011, din anul 2021 vom asista deja clienți care îndeplinesc aceste condiții. Arătăm, faptul că pentru aplicarea acestei uzucapiuni de 10 ani sau de 5 ani este esențial ca posesia bunului să fi intervenit după intrarea în vigoare a Codului Civil.

Pentru mai multe detalii privind noua procedură de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune tabulară sau extratabulară instituită prin dispozițiile Codul Civil și al Codului de Procedură Civilă, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a găsi împreună cele mai optime soluții.