Dobândirea Cetățeniei Române


Prezentare generală


Cetățenia Română este reglementată de Legea 21/1991 - a Cetățeniei Române. Potrivit acestei legi cetățenia română reprezintă legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român. Sunt reglementate trei moduri de dobândire a cetățeniei române, respectiv prin naștere, ca efect al adopției și acordată la cerere.

Cu privire la dobândirea cetățeniei române prin naștere este esențial de menționat că pentru dobândirea acesteia este suficient numai ca unul dintre părinți să aibă cetățenia română indiferent dacă nașterea a avut loc pe teritoriul României sau în străinătate.

Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • S-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
  • Dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
  • A împlinit vârsta de 18 ani;
  • Are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor;
  • Este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român;
  • cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;
  • cunoaște prevederile Constituției României și Imnul Național.
Cetățenia română se poate acorda și persoanelor care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv și care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condițiile cerute de Legea 21/2001.

Persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute.

Procedura de acordare sau de redobândire a cetățeniei române este o procedură destul de stufoasă și de durată motiv pentru care avocații cabinetului nostru oferă servicii juridice de reprezentare și asistare în vedere întocmirii și depunerii dosarului pentru obținerea cetățeniei române.