Divorț


Prezentare generală


Divorțul reprezintă modalitatea de desfacere a căsătoriei fiind reglementată în prezent de dispozițiile Codului Civil.

Puțină lume cunoaște că divorțul poate fi pronunțat din patru motive prevăzute în mod expres de lege. Cele mai întâlnite motive de divorț sunt desfacerea căsătoriei prin acordul părților sau atunci când raporturile dintre soți sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, cunoscut în practică sub denumirea de divorț din culpă.

Mai puțin întâlnite sunt divorțul din cauza stării de sănătate a unuia dintre soți și divorțul din cauza unei separări în fapt mai mare de 2 ani. Trebuie precizat că divorțul din cauza stării de sănătate poate fi solicitat exclusiv de către soțul a cărui stare de sănătate face dificilă continuarea căsătoriei. În cazul divorțului pronunțat din motivul separării în fapt, cererea poate fi formulată de oricare dintre soți însă acesta își asumă responsabilitatea pentru eșecul căsătoriei. Căsătoria este considerată desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat divorțul, cu excepția cazului în care intervine decesul unuia dintre soți, situație în care căsătoria se consideră desfăcută de la data introducerii divorțului.