Despăgubiri după divorț


Prezentare generală


O chestiune puțin cunoscută este faptul că prin acțiunea de divorț se poate solicita și obligarea soțului vinovat de destrămarea căsătoriei la plata despăgubirilor. Important de menționat este faptul că poate fi pronunțată doar în situația constatării culpei exclusive a unuia dintre soți. Codul Civil reglementează trei forme de despăgubire în urma divorțului, anume obligația de întreținere, prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri.

Obligația de întreținere intervine în situația în care unul dintre soți se află în nevoie din cauza unei incapacității survenite înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, sau dacă incapacitatea se ivește în termen de un an de la desfacerea căsătoriei.

Prestația compensatorie intervine în situația în care pronunțarea divorțului produce un dezechilibru semnificativ asupra condițiilor de viață ale unuia dintre soți. Prestația compensatorie poate fi cerută numai prin cererea de divorț și doar în situația în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani.

A treia formă de despăgubire reprezintă o răspundere civilă delictuală, specifică raporturilor dintre soți. Soțul care solicită despăgubiri în urma divorțului, este obligat să facă dovada îndeplinirii tuturor condițiilor răspunderii civile delictuale anume fapta ilicită, prejudiciu, legătura de cauzalitate și vinovăția făptuitorului.