Contracte Civile


Prezentare generală


Contractele civile sau Drept civil - Contractele, cum este denumită din punct de vedere didactic și doctrinar, reprezintă acea ramură a dreptului civil care conține norme juridice care reglementează încheierea, modificarea, conținutul, forma și încetarea contractelor civile.

Cele mai cunoscute contracte civile sunt contractul de Vânzare - Cumpărare, contractul de închiriere, contractul de împrumut, însă tot în această ramură a dreptului civil își găsesc reglementarea și contractul de schimb, contractul de mandat, contractul de întreținere, tranzacția, contractul de asigurare, precum și alte contracte întâlnite frecvent în relațiile juridice dintre comercianți, cum este spre exemplu contractul de antrepriză sau de transport.