Contestația la executare


Prezentare generală


Stricto sensu, contestația la executare reprezintă acel remediu legal prin care se stopează o executare silită pornită cu nerespectarea condițiilor legale.

Totodată, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

Prin intermediul contestației la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării însăși, va anula ori lămuri titlul executoriu.

Contestația la executare este supusă unor termene legale. Prin urmare, dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu zisă se poate face în termen de 15 zile, termen care poate curge diferit de la caz la caz.

Potrivit Codului de Procedură Civilă contestația la executare se face cu respectarea cerințelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată. Prin urmare, contestația la executare este o veritabilă cerere de chemare în judecată motiv pentru care admiterea acesteia este direct determinată, atât de motivele de fapt și de drept prezentate în cuprinsul acesteia, cât și de alte condiții extrinseci contestației la executare cum este timbrarea suficientă, plata cauțiunii și probatoriul ce se solicită a fi administrat.

Este important de menționat că, spre deosebire de procedura de drept comun a cererilor de chemare în judecată, procedura executării silite nu parcurge procedura regularizării cererii de chemare în judecată, anume acea procedură în care Instanța îi aduce petentului la cunoștință lipsurile cererii de chemare în judecată. Prin urmare, lipsurile contestației la executare le veți afla abia la termenul de judecată, când s-ar putea să fie prea târziu.