Contestație Decizie Concediere


Prezentare generală


Decizia de concediere reprezintă o modalitate de încetare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Concedierea poate avea la bază motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: săvârșirea de abateri disciplinare, arestarea preventivă sau la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, constatarea prin expertiză medicală a unei inaptitudini fizice sau psihice, sau în cazul necorespunderii profesionale a salariatului pentru locul de muncă în care este încadrat.

Totodată, concedierea se poate dispune și din motive care nu țin de persoana salariatului, și anume ca urmare a desființări locului de muncă. Această concediere presupune ca desființarea locului de muncă să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă conform art. 65 alin. (1) și alin. (2) din Codul Muncii.

Împotriva acestor decizii de concediere salariați au posibilitatea să introducă contestație la instanța competentă în termen de 45 de zile de la momentul comunicării deciziei. Prin intermediul contestării deciziei de concediere în măsura în care se constată ca aceasta a fost dispusă în mod nelegal sau netemeinic de către instanța de judecată, se poate dispune reintegrarea pe postul ocupat anterior, plata dreptului salarial între data concedierii și momentul reintegrării efective precum și despăgubiri.

Aceste chestiuni le regăsiți tratate pe larg în cuprinsul subsecțiunilor de mai jos.