Contestarea Procesului-Verbal de Contravenție


Prezentare generală


Există situații, nu puține la număr, în care procesul verbal de constatare a contravenției să comporte erori, fie în ce privește legalitatea contravenție sau a întocmirii actului de constatare a contravenției, fie în ce privește temeinicia contravenției. Remediul procedural al aplicării greșite a unei sancțiuni contravenționale îl reprezintă „Plângerea împotriva procesului verbal de contravenție” cunoscută de majoritatea persoanelor și sub denumirea de „Contestație”.

Indiferent de sancțiunea contravențională aplicată și indiferent că această privește regimul circulației pe drumurile publice, domeniul construcțiilor sau alte legi speciale care prevăd sancțiuni contravenționale, plângerea împotriva actului de constatare a contravenției cade, atât sub incidența O.G. 2/2001 privind regimul contravențiilor, cât sub incidența Legii speciale sancționatoare, cum ar fi O.UG. 194/2002 privind regimul străinilor în România, O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea 196/2018 etc.

În concluzie, plângerea împotriva procesului verbal de contravenție trebuie motivată în fapt și în drept, atât din perspectiva normei generale, cât și din perspectiva normelor speciale pentru a scoate foarte bine în evidență, nelegalitatea sancțiunii aplicate, erorile intrinseci ale procesului verbal de contravenție sau netemeinicia contravenției aplicate.