Camera preliminară


Prezentare generalăProcedura camerei preliminare are loc după finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței. În această procedură are loc verificare competenței instanței și a legalității administrării probelor și efectuării actelor din cursul urmăriri penale. Practic prin această procedură este verificată sub aspectul legalității urmărirea penală efectuată. Potrivit dispozițiilor art. 343 Cod Procedură Penală, procedura are ca durată maxim 60 de zile de momentul înregistrări, însă de cele mai multe ori acest termen nu este respectat din cauze precum complexitatea cauzei, soluționarea cererilor părților cu privire la constatarea caracterului nelegal al unor acte sau măsuri. Procedura se desfășoară în fața judecătorului de cameră preliminară, în camera de consiliu.

Cu privire la soluțiile care le poate pronunța judecătorul de cameră preliminară aceasta se pronunță prin încheiere asupra legalității administrări probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și cu privire la competența instanței, dispunând începerea judecății. În măsura în care se formulează cererii și excepții de către părți, procuror sau din oficiu și se contată caracterul nelegal al acestora dispune restituirea cauzei în faza de urmărire penală pentru completarea acesteia, complinirea lipsurilor sau refacerea anumitor acte.

De menționat este că împotriva aceste încheierii dispuse de judecătorul de cameră preliminară părțile procurorul și persoana vătămată au posibilitatea să introducă contestație în termen de 3 zile de comunicarea acesteia, care se va judeca de instanța ierarhic superioară.

Totodată, chiar și în această fază judecătorul are posibilitatea să se pronunțe asupra măsurilor preventive, în sensul luării, menținerii, înlocuirii, revocării, sau încetarea de drept a acestora din oficiu sau la cerere.

Întrucât aceasta fază are o importanță deosebită asupra fazei de judecată este necesar să vă asigurați de desfășurarea fazei de urmărire penală în condiții de legalitate, deoarece în faza de judecată nu va mai fi admisă contestarea caracterului nelegal al acesteia.