Anulare certificat moștenitor


Prezentare generală


Înainte de a expune câteva cazuri în care se poate dispune anularea certificatului de moștenitor, considerăm că este necesar să prezentăm ce reprezintă acesta. Astfel, certificatul de moștenitor se eliberează de către notarul public și cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum și alte mențiuni prevăzute de lege.

Potrivit Codului Civil, cei care se consideră vătămați în drepturile lor prin eliberarea certificatului de moștenitor pot cere instanței judecătorești constatarea sau, după caz, declararea nulității acestuia și stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Prin urmare, neparticiparea tuturor succesorilor la dezbaterea succesiunii sau neatribuirea cotelor succesorale conform cotelor legale sau dispozițiilor testamentare poate atrage nulitatea absolută a certificatului de moștenitor.

Anularea certificatului de moștenitor se face în toate cazurile de către instanța de judecată. Pentru obținerea anulării certificatului de moștenitor, persoana îndreptățită, trebuie să se adreseze instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată prin care să prezinte motive de fapt și de drept asupra cauzelor de anulare a certificatului de moștenitor.