Adopție minor/major


Prezentare generală


Adopția este acea operațiune juridică prin care se creează o legătură de rudenie între adoptator și persoana adoptată. Aceasta este posibilă doar printr-o procedură judiciară care comportă mai multe etape. Efectele se produc de la momentul pronunțării hotărârii de încuviințare a adopției. Sunt cunoscute două tipuri de adopție, anume adopția națională prin care sunt adoptate persoane de cetățenie română minori sau majori și adopția internațională prin intermediul căreia sunt adoptate persoane de cetățenie străină.