Acțiuni în apărarea dreptului de proprietate și folosință


Prezentare generală


Principalele acțiuni care pot fi exercitate în apărarea dreptului de proprietate sunt acțiunea în revendicare și acțiunea negatorie, iar principalele acțiuni în apărarea posesiei sunt acțiunea în complângere și acțiunea în reintegrare.

Acțiunea în revendicare se exercită în situația în care proprietarul unui bun solicită revendicarea acestuia de la posesor sau de la o persoană care-l deține fără drept, pe când acțiunea negatorie se exercită, de proprietar, împotriva oricărei persoane care pretinde că este titularul unui drept real asupra bunului proprietarului.

Acțiunea posesorie reprezintă acea acțiunea aflată, atât la îndemâna proprietarului, cât și la îndemâna posesorului, care se exercită, fie pentru a proteja posesia ca stare de fapt, fie pentru a redobândii posesia unui bun în cazul în care a pierdut-o.

În doctrină și jurisprudență acțiunile care privesc dreptul de proprietate sunt cunoscute sub denumirea de acțiuni petitorii, pe când acțiunile care privesc posesia sunt cunoscute sub denumirea de acțiuni posesorii.

Prin urmare, între cele două tipuri de acțiuni, se pot distinge două deosebiri fundamentale, pe de o parte, proprietarul are prerogativa de a exercita, fie acțiunile petitorii, fie acțiunile posesorii, pe când posesorul poate exercita doar acțiunile posesorii, pe de altă parte, acțiunile petitorii privesc proprietatea, iar acțiunile posesorii privesc doar posesia ca stare de fapt.

Este important de menționat că acțiunile petitorii și cele posesorii nu pot fi exercitate în același timp, astfel proprietarul (fiind singurul care are prerogativa exercitării celor două acțiuni) trebuie să aleagă, fie între acțiunea petitorie, fie între acțiunea posesorie. Mai mult de cât atât, acțiunea petitorie exclude acțiunea posesorie. Astfel, în scopul identificării acțiunii aplicabile cazului dumneavoastră și în scopul eliminării riscului de a formula o acțiune sortită eșecului, este deosebit de important să apelați la un profesionist pentru analiza problema juridică cu care vă confruntați.