Accidentele de muncă, despăgubiri


Prezentare generală


Legea instituie în sarcina angajatorului obligația de a asigura securitatea și sănătatea în muncă. Acesta este obligat să dispună măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților. În acest sens are obligația de asigura toți salariații pentru riscul de accidente de muncă și boli profesionale, însă prima obligație este de a se asigura că locul de muncă nu prezintă riscuri pentru angajat. La nivelul unității angajatoare este instituit un comitet de securitate și sănătate în muncă, dacă sunt cel puțin 50 de angajați.

Totodată, se poate angaja răspunderea angajatorul pentru accidentele de muncă în măsura în care se constată că evenimentul este în timpul programului de lucru sau în legătura cu munca desfășurată și este produs ca urmare a neexecutării obligațiilor de prevenire a securității și sănătății în muncă.

Poate fi angajată răspundere angajatorului în măsura în care salariatul a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul conform art. 253 din Codul Muncii. De multe ori în practică ne lovim de refuzul angajatorului de a repara acest prejudiciu, însă salariatul se poate adresa instanței competente pentru a dispune obligarea angajatorului la repararea prejudiciului în temeiul răspunderii patrimoniale.